రుచి గమనిక

పానీయాలు

స్కోరు - సభ్యులు మాత్రమే

కేమస్

కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ నాపా వ్యాలీ 40 వ వార్షికోత్సవం 2012

ఈ వైన్ రేటింగ్, రుచి నోట్స్, ధర మరియు వేలం డేటా సభ్యులకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ప్రీమియం సభ్యత్వం

పంక్తి 2 స్కెచ్‌తో సృష్టించబడింది.

390,000 కంటే ఎక్కువ వైన్ రేటింగ్‌ల మా డేటాబేస్కు తక్షణ ప్రాప్యత కోసం ఈ రోజు చేరండి. ఇది క్షణాలు మాత్రమే పడుతుంది-కాని ఇది ఏడాది పొడవునా బాగా తాగడానికి మీకు సహాయపడుతుంది.30-రోజుల ట్రయల్ ప్రారంభించండి

ఇప్పటికే సభ్యులా? సైన్ ఇన్ చేయండి

మెర్లోట్ వైన్ అంటే ఏమిటి